Cartografische verkenning van de Antwerpse stadsregio

 • OPDRACHTGEVER
  LABO RUIMTE (Department Omgeving en team Vlaams Bouwmeester)
 • DUUR
  juni 2018 - juli 2019
 • PUBLICATIE
  Ruimte 44 - Samen in de regio

Via een cartografische verkenning wordt het huidig functioneren van de Antwerpse stadsregio op een heldere manier in kaart gebracht.  Deze oefening die werd uitgevoerd in opdracht van LABO RUIMTE is een poging om een heterogene stadsregio als die van Antwerpen in kaartmateriaal te vatten doormiddel van een doorgedreven lezing van de verschillende deelgebieden en het teruggrijpen naar de geologische en natuurlijke onderlagen waarop deze regio vele eeuwen geleden ontstaan is.

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Verbeelding
CAVE-ANT-1

De drie geselecteerde cases hebben telkens een verschillende knooppuntwaarde (VITO 2016) en onderling verschillende natuurlijke en historische basiscondities. De gemeenschappelijke conditie is hun ligging in het stroomgebied van de Schijn.

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Verbeelding
CAVE-ANT-2

Heterogenitiet van de regio langs de oevers van de Schijn (verwerkte data uit geopunt 2018 VHA waterlopen buffer 250m + GRB)

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Verbeelding
CAVE-ANT-3

Mismatch tussen nederzettingspatronen, natuurlijke watersystemen en de riolering en visualiseert de rechtstreekse relatie tussen riooloverstorten en waterlopen

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Verbeelding
CAVE-ANT-4

Sterk verschillende deelgebieden (boven: weefselstalen meso-niveau, onder: macro-niveau)

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Verbeelding
CAVE-ANT-5

Er is nood aan een ander model om de regio te lezen, bewonen en ontwikkelen: het verzoenen van het infrastructurele en artificiële model van de regio dat vandaag voorligt met de natuurlijke onderlegger die binnen deze cartografische verkenning onderzocht werd.

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Verbeelding
CAVE-ANT-6

Verkenning case 1 Wommelgem-Wijnegem Opdracht: OV-terminus als interface tussen open ruimte en stedelijkheid

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Verbeelding
CAVE-ANT-7

Verkenning case 3 Schoten-Schilde Opdracht: ontkavelen (collectief: op basis van oude adelijke perceelsstructuren)

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Verbeelding
CAVE-ANT-8

Verkenning case 2 Borsbeek Opdracht: pilootproject energiewijken

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Verbeelding
CAVE-ANT-9

Verkenning case 1 Wommelgem-Wijnegem Opdracht: diversitiet aan omgevingen doortrekken in het gebouwde weefsel

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Verbeelding
CAVE-ANT-10

Verkenning case 2 Borsbeek Opdracht: dooraderde gemeente (verbinding project Koude Beek)