Coverbeeld Leefbuurten

  • OPDRACHTGEVER
    Team Vlaams BWMSTR en Fietsberaad Vlaanderen
  • DUUR
    februari 2020

Leefbuurten zijn levendige, klimaatrobuuste en autoluwe buurten waar het aangenaam ­wandelen, fietsen ­èn ­wonen­ is.­ Met­ de brochure­ willen­ de­ Vlaamse­ BWMSTR­ en Fietsberaad­ Vlaanderen ­alle ­actoren­ inspireren die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerp ­en ­de ­realisatie­ van ­Leefbuurten.­ Ellen Verbiest werkte op basis van de definitie van leefbuurten een coverbeeld voor deze brochure uit.

  • Verbeelding
LFB-VL-1

Beeld achterflap.

  • Verbeelding
LFB-VL-2

Voorkant Coverbeeld. Het coverbeeld toont ingrepen en activiteiten in de publieke ruimte voor een achtergrond van typisch Vlaamse gebouwtypologiën.