Illustraties coöperatief wonen

 • OPDRACHTGEVER
  Architectuurwijzer en Cera
 • IN SAMENWERKING MET
  Hanne Van Gils
 • REDACTIE TEKST
  Joeri De Bruyn

Architectuurwijzer en Cera lanceren een platform met meer coöperatief wonen in Vlaanderen als ambitie. In nauwe samenwerking met Hanne Van Gils werkte Ellen Verbiest illustraties uit voor de nieuwe website.

Een coöperatie is een vorm van zelforganisatie van burgers. Ze wachten niet op de markt of de staat om hun probleem op te lossen, maar nemen het heft in eigen handen. Ze verenigen zich en kunnen op die manier gezamenlijk doelen bereiken die voor elk individu apart onbereikbaar zouden zijn geweest.

Het doel van een coöperatie kan heel divers zijn, zoals het zelf produceren van hernieuwbare energie of het voorzien in biologisch geteeld voedsel. Het gezamenlijke doel kan ook kwalitatief wonen zijn. Een wooncoöperatie is dan een groep van burgers die zich verenigen om samen hun woonbehoeften en woonwensen te realiseren.

 • Verbeelding
COOP-VL-1

Flexibel wonen - Wanneer de Vlaming een huis koopt, is dat vaak voor het leven. Maar in de loop van een mensenleven veranderen je woonnoden.

 • Verbeelding
COOP-VL-2

Diversiteit aan woningtypes - Wooncoöperaties kunnen een antwoord bieden op die vraag naar meer diversiteit. In Vlaanderen zijn wooncoöperaties nog een pril fenomeen.

 • Verbeelding
COOP-VL-3

Collectieve aanpak van wijken - In een coöperatieve woonwijk blijft de coöperatieve vennootschap aan zet. Een collectief renovatieproject is er veel eenvoudiger te realiseren.

 • Verbeelding
COOP-VL-4

Gezinsvriendelijk wonen - De coöperaties bouwen er woonwijken met autovrije straten en veel buitenspeelruimte. Ook de individuele woningen en appartementen zijn kindvriendelijk ontworpen.

 • Verbeelding
COOP-VL-5

Kwalitatief en duurzaam wonen - De coöperatie heeft er alle belang bij dat het gebouw degelijk en duurzaam gebouwd is. Een wooncoöperatie zal daarom kiezen voor duurzame materialen en technieken die jaren meegaan. Ze moet denken op lange termijn.

 • Verbeelding
COOP-VL-6

Nieuwe perspectieven voor zorgwonen - De wooncoöperatie kan een interessant vehikel zijn om kleinschalige woonzorgprojecten te realiseren.

 • Verbeelding
COOP-VL-7

Coöperatieve woonvennootschappen - Een coöperatie is een vorm van zelforganisatie van burgers. Een gezamenlijke doel kan kwalitatief wonen zijn.

 • Verbeelding
COOP-VL-8

Erfgoedbeheerder - De wooncoöperatie is een manier om het erfgoed niet te versnipperen in kleine eigendommen maar het onverdeeld te laten.