Kansen voor een veerkrachtige Kleine Netevallei

 • OPDRACHTGEVER
  Departement Omgeving
 • DUUR
  april 2016 - september 2016

Doormiddel van “kansenkaarten” worden lopende projecten in de vallei van de Kleine Nete over alle niveau’s geïnventariseerd. Tegelijk worden pilootprojecten gedefinieerd die kunnen fungeren in het vervolgproces als mogelijke hefbomen kunnen dienen voor de ontwikkeling van de Kleine Netevallei.

De opdracht omvatte enerzijds het beeldend voorstellen van lopende processen, ruimtelijke figuren en kansen voor de vallei in een aantal kaarten volgens een aantal thema’s. Anderzijds diende deze cartografieopdracht als discussiemateriaal voor drie workshops met zowel lokale als Vlaamse ambtenaren en middenveldorganisaties. Door input uit deze werksessies te verwerken was Ellen Verbiest in staat om deze kansenkaarten om te zetten in een aantal strategiën. Door strategiën samen te nemen konden 4 gedragen hefboomprojecten worden gedefinieerd.

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
KK-KNV-1

Mozaïek Kansen voor Kleine Nete vallei

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
KK-KNV-2

Kansenkaart Kleine Nete

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
KK-KNV-3

Aanpak co-productie van de kansenkaart

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
KK-KNV-4

Inventarisatie lopende projecten: gewestelijk, provinciaal en lokaal niveau

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
KK-KNV-5

Op zoek naar synergieën in de Kleine Nete vallei. In een initentieverklaring werd voor de toekomstige ontwikkelingen in de Kleine Netevallei ingezet op vijf thema’s.

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
KK-KNV-6

Strategieën voor een Veerkrachtige Kleine Nete vallei: streekgebonden natuurontwikkeling

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
KK-KNV-7

Strategieën voor een Veerkrachtige Kleine Nete vallei: zorg voor landbouw en onroerend erfgoed

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
KK-KNV-8

Strategieën voor een Veerkrachtige Kleine Nete vallei: duurzame landbouwontwikkeling

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
KK-KNV-9

Strategieën voor een Veerkrachtige Kleine Nete vallei: toeristisch-recreatieve ontwikkeling

 • Cartografie
 • Onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
KK-KNV-10

Strategieën voor een Veerkrachtige Kleine Nete vallei: doordachte stedelijke ontwikkelingen