Strategie O

 • OPDRACHTGEVER
  Departement Omgeving
 • DUUR
  juli-september 2019

Strategie O wil een basis zijn voor een slagkrachtige beleidsdifferentiatie, in functie van meerwaarde en toekomstwaarde, over de traditionele sectorgrenzen heen. De opdracht voor Ellen Verbiest bestond erin om de hiërarchische en polycentrische netwerkstructuur van knooppunten en lijninfrastructuren in Vlaanderen in beeld te brengen.

 • Cartografie
 • Verbeelding
STRO-VL-1

Polycentrisch Vlaanderen, overzichtskaart. Autosnelwegen en N-wegen (donkerblauw), spoorwegen (rood), fietssnelwegen (groen), kernen (arcering), bevaarbare wateren (lichtblauw)

 • Cartografie
 • Verbeelding
STRO-VL-2

Synthesekaart: lijndikte van de verbindingen staat symbool voor het aantal verbindingen tussen Vlaamse steden

 • Cartografie
 • Verbeelding
STRO-VL-3

Mozaïek van gebruikt kaartmateriaal, data uit Geopunt 2019